Sekotāji

pirmdiena, 2016. gada 22. augusts

Tehniskā sacensība- flotē.

Interesanti kuri seko līdz pasaules valstu jūras spēku bruņojuma attīstības tedencēm piedāvāju koncentrētu ieskatu mūsdienīgas flotes kaujas sistēmas uzbūvē. Katarai atsevišķi ņemtai valstij aptverot tikai nelielu daļu no pārskatā minētā spektra. Piemēram ,Lielbritānijai un Francijai trūkst vairāku svarīgu elementu vai ir teniskos rādītājos ierobežoti. Pilna spektra tehnikās iespējas pārvalda ASV. Ilustrācija labi izgaismo Krievijas JKF kodolzemūdeņu flotei veltīto līdzekļu zemo izlietojuma efektivitāti. Krievijas JKF attīstības programu kodolu veido PSRS laikmeta triecien- kodolzemūdeņu princips. uspeciazdevulizētāmlstī 24.000t. avionešu slepkavu- 949/-A ''Granit'/''Antej''-zemūdeņu megaprojekta veidojot flotes mugurkaulu. Krievijai  pilnveidojot un turpinot minēto koncepciju. Būvējot apjomos liesinātaku-18.000t.-885 ''Jaseņ'' projekta zemūdenēm. Paziņojot, ka Flotes jaunā parauga triecienzemūdenes un modernizētie virsūdens kodolkreiseri saņems hiperskaņas M=5-7 -''Cirkonij'' triecienraķetes. Krievijai JKF akli kopējot PSRS laikmeta koncepciju un nevēloties izvērtēt tās atbilstību mūsdienu apstāķļiem. Ilustrācijai, kodolzemūdenes ir viens no flotes elementiem kurš darbojas atsaitē ar pārejiem,tos papildinot vai saņemot atbalstu.Līdzīgi kā 2 p.s.k. laikā zemūdeņu kaujas panākumus veicināja saņemtais informatīvais atbalsts no pārejiem flotes elementiem. Šodien, zemūdeņu panākumi ir daudz lielākā mērā atkarīgi no ārejā informatīvā lauka atbalsta nekā 2.ps.k. laikā vai p.gs.70-80 gados.Piemēram, satriekt vienkāršu stacionāru sauszemes mērķi palīdz kosmiskā signālnavigācija. Vairāku simtu -km atstatus,mobilu jūras mērķa satriekšanas iespēju raķetes iegūst pateicoties kosmiskai un aviācijas izlūkošani, pavadoņu signalnavigācijai un pavadoņu sniegtai divpusējai ''ierocis-platforma-tīkls'' informācijas reāllaika apmaiņai. Sekojoši, ja valstij trūkst moderna izlūkošanas pavadoņu zvaigznāja un globāla reāllaika informācijas apraides tīkla, flotes ieroču realizācija ir ierobežota. Trūkstot tehniski modernai  flotes PZA aviācijai ,bet virsūdens sadaļā modernu fregašu un iznīcinātāju skaitliskam daudzumam, kodolzemūdeņu izvēršana un to nesto ieroču potencionāla realizācijas varbūtība ir zema. Lietderīgi salīdzināt, Krievijas un Ķīnas flotes ''galveno kalibru'' koncencepcijas. Krievijas gadijumā, pārskaitītās tehniskās komponentēs novērojas hroniska atpalicība. Objektīvi ,valsts tehniskās un finansiālās iespējas ļauj veidot lokālo jūru flotes. Politiskām ambīcijām nonākot pretrunā ar tehniskāmun finansiālām iespējām. Galvenais ierocis  -hiperskaņas treicienraķetes. Izvēle pamatojas ar panākumiem raķešu radīšnā , pielietojuma informatīvā laukā ,zemo tehaloģisko risku un termiņiem. Ieroča sniedzamības distance no 300km līdz 500km. Triecienam nepieciešamo informatīvo lauku veido flotes un aviācijas signālizlūkošana kura ir neatkarīga no kosmiskā pavadoņu zvaigznāja. Informācijas ajaunošana tiek nodrošināta taktiskā līmenī. Ķīna ,izvēlas progresīvu balistisko raķešu triecienkoncepciju. Tā balstās uz valsts  RTI ,optisko, radiolokācijas -pavadoņu zvaigznāja un citu krasta elementu radīto informatīvo lauku. Ķīnas  gadijumā, efektīvi balistisko-pretkuģu raķešu raidijumi sasniedz 1300km distanci. Ķīnas koncepcija nav flotei piederīga, bet veic tās atbalsta funkcijas. Krasta balistisko pretkuģu koncepcija noliedzot pretinieka platformu klātbutni krīzes rajonā.  
    
                                             
   
Ņemot vērā varbūtējā pretinieka informatīvā tīkla un zenītsistēmu attīstības līmeni tiek iegūta atšķirīga realizācijas varbūtība. Krievijas gadijumā, hiperskaņas raķetes aktīvais posms norit 12-18 km ešalonā, lielais augstums veicina uzbrukumu agrīno atklāšanu. Raķetes M=5-7 ātrums, augstums ,zalves skaits,  manevrs fināltakā nenodrošina modernu pretraķešu aizsardzības sitēmu pārvarēšanu.
Tehniski , flotes pretraķešu sistēma droši neitalizē  atmosfērā esošas hiperskaņas raķetes. Ķīnas  balistisko pretkuģu raķetes raidijuma realizācijas varbūtība ir vērtējama augstāk. Vidējās sniedzamības balsistiskās raķets ātrums fināl takā ir M= 8 vai lielāks. Pretēji hiperskaņas raķešu korpusam, fināltakā atrodas paštēmējoša un aktīvi manevrējoša kaujas daļa vai to grupa. Teorētiski ,neņemot vērā citus pretdarbības-maldināšanas pasākumus Ķīnas izvēlētā koncepcija ir daudz racionālāka.  

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana