Sekotāji

pirmdiena, 2016. gada 15. augusts

Taktiskais-neitrons.

Raksts veltīts aukstā kara laikaposmam, kaujaslauka kodolieročiem. Sākot ar p.gs.70 gadu pirmo pusi NATO ģenerāļi nonāk PSRS tanku skaitliskā pārākuma raditas problēmas priekšā. Militārie eksperti nevar ignorēt PSRS/Krievijas-21.000 tanku radīto apdraudējumu Eiropā. NATO bloks paspēlē tanku skaitā un kvalitātē,bet prettanku ieroču nozīme vel netiek pienācīgi novērtēta. Taktiskie kodolieroči ir galvenais ierocis cīņā  ar pretinieka bruņtehnikas armādām. To iedarbības efektivitāte ir nepietiekama. Reālā kaujā, lielāku skādi radot ieroča raidītājam un aizsargājamai teritorijai nekā bruņas pasargātam uzbrucējam. Piemēram, sākot no p.gs.50 gadiem par galveno NATO prettanku ieroci kalpo M-28/29 ''Davy Crockett''.  Ierocis ietver vieglo M28-120mm un smago M29-155mm bezatsitiens lielgabalu.Izmanto M-338/W-54- 0,01kT. un 0,02kT mini-kodollādiņu ar M28/120mm -2km ,M29/155mm-4km sniedzamību.


                                        M28 Davy Crockett-M338 -0,01-0,02kt. 
       
Militārās vēstures humors, tātad p,gs, 60 gados ģenerāļi uzskatija ka 32/40t. smaga tanka iznīcināšanai ir nepieciešams no 10t. līdz 20 t. TNT sprāgstvielu ekvivalenta! Raidijums 2-4km distancē nevienmēr uzrādija vēlamo precizitāti. Kaujas apstāķļos neliela kļūda vai pretinieka virziena manevrs nozīmēja lādiņa izniekošanu. Kabatas kodolartilērijas pielietošana bruņtehnikas atvairīšanai ir nepraktiska. Postošā faktoru efektīvais sniedzamības laukums ir nepietiekams PR2=150/400m. Eksplozijas postošo faktoru un radiācijas sniegtais efekts vētējams ar 3-6 tankiem /kkm un uzbrukumam izvērstu kājinieku ! Aizsardzības ietvaros pārvēršot kaujaslauku par radiaktīvi piesārņotu vidi, bremzē un apdraud savu spēku manevru. Sanāk ka mehanizētā pulka vai brigādes uzbrukumu atvairīšanai nepieciešami 10 vai vairāk mikro-kodollādiņu. Ieroča pielietojums attaisnojās stipri šķēršļotā apvidū. Pretinieka tehnikas koncentrācijai km2 sniedzot maksimumu un izveidojot A-ieroča pielietojumam maksimālo  labvēlīgus noteikumus. Piemēram- ''Fulda gap'.  Mikro kodollādiņus aizstājot ar jaudīgākiem un efektīvākiem -203mm artilērijas kodollādīņiem. Lielāks un jaudīgāks 203mm lādiņš izraisa ierobežojumus -5kt munīcijas postošo faktoru pārklājums ! Blakusfaktori: 203mm artilērijas sitēmas zemā mobilitāte, A-lādiņa nelielā 9-12,5 km sniedzamība un izsēja. Aizsardzībā, bruņtehnikas atvairišana apdraudēja frontes daļas,  A-atbalsta raidijuma lielās blaknes. Situāciju neuzlaboja  arī mazākas jaudas 155mm kodolartilērija ar W-48 no 0,072 kt. līdz 0,1 kt lādiņu, sniedzmība 12 km. Samazinoties A-lādiņa jaudai saruka fiziskās iznīcības laukums padarot to drošāku saviem spēkiem. Mazjaudas lādiņi izraisa efektīvā postošā areāla sarukumu  un  A-munījas patērējamās apjoma pieaugumu. Militārie speciālisti nonāca dilemas priekšā ,liela jauda pakļauj savus priekšējos spēkus A-lādiņa iznīcinošām blaknēm ,bet mazas jaudas A-lādiņa nepietiekamā iedarbība uz pretinieku, pakļot spēkus iznīcināšanas draudiem.Taktisko kodolieroču radīts Gordija mezgls !  Tādejādi taktiskā kaujas lauka A-lādīņi nespēja neitralizēt bruņtehnikas apdraudējumu. Atkāpe, NATO ģenerāļu  jaudas un humānisma optimālā līdzsvara klejojumos izpalika tiem mazzināmie elementi: PSRS /Krievijas taktisko ieroču jaudas standarti un pielietošanas taktika**.PSRS/Krievija dominējošās bruņtehnikas trieciendūres koncepcijas realizācija varēja notikt tikai masveida* taktisko kodolieroču pielietošnas gadijumā. Paredzot ka uzbrukuma sektoru ''dezinficē'' ar ešalonizētu ,NATO izpratnē lieljaudas kodolieročiem, bet atlikušos lokālos pretestības punktus ar  mazākas jaudas A-lādiņiem.PSRS/Krievijas ģenerāļu izpratē taktiskie A-lādiņi kalpoja par neatņemamu un primāru tanku trieciendūres potencionāla realizētāju.
.
                           Nekaitīga ,bet netīra virszemes -0,5kT- A-lādiņa detonācija.

Sāķot ar p.gs.60 gadu vidu līdz p.gs.70 gadu beigām NATO aizsardzībā izveidojās krīze.  Ojektīvi ,PSRS tanku apdraudējumam metot izaicinājumu NATO aizsardzībai. Divu ASV kodolzinātnieku tandēmam Samuelam Kohenam piedāvājot N-bumbas konstrukcijas idedeju ,bet Edvardam.Telleram izstrādājot '' uzlabotas radiācijas ieroci''.Principa izgudrotājam Samuelam Teodoram Kohenam radot neitronu bumbas terminu. 1978 gadā R. Reigans nāk klajā ar paziņojumu; ''neitronu bumba ir labākais un efektīvākais spēka līdzsvarotājs''.ASV aizsardzības sekretārs  Kaspars Veinbergers raksturo ; ''ierocis dod iespēju kājniekiem atrasties cieši līdzās, kā artilērijas atbalstā ''. Šāda rakstura paziņojumi ir orjentēti publikai un protams kalpo kā vēstijums pretiniekam.Tālāk apskatot problēmu ,armijas pārvaldībā esošo taktisko kodolieroču eksplozīvā jauda svārstās no 0,072 kt līdz 40kt.NATO valstu armiju kaujaslauka kodolieroču arsenālu veido 203mm artilērijas W-33 lādiņš ar 3 jaudu variantiem: 5/10/40kt ,bet 155mm artilērija W-48 -0,072kt un taktiskās raķetes ''Lance''**. Kodolieroči kuros 25% eksplozijas enerģija tiek novirza gamma starojumam, tiek dēvēti par uzlabotās radiācijas, neitronu ieročiem. Kādas ir lādiņa priekšrocības ? Ieguvumi ,iespēja iegūt tīru, tālākai kaujai piemērotu kaujaslauku. Gammas starojuma 6-10x augušā intensitāte ļauj lādiņu detonēt piemērotākā H= 200/300/800/1000m virs kaujaslauka. Detonācijas augstuma variācija ietekmē fizisko postijumu un efektīvo enerģētisko-''satriekšanas'' rādiusu.  Piemēram,155mm- 1 kT neitronu lādiņa iedarbe ir samērojama ar 10kT kodollādiņu. Atšķiras netikai ar jaudu, bet arī ar postāžas blaknēm  Neitronu -1kt.lādiņa netīra detonācija H=200m, iznīcina zem sevis fiziski celtnes ,dzīvo radību 10 he laukumā ,radot arī sekundāro piesārņojumu, radioktīvo mākoni. Nāvejošai gammas-neitronu starojuma iedarbei aptverot 200he- karēvji mirst 1h laikā no 8000-10.000 R lielā apstarojuma ,bet 485 he laukumā saņemot 3000R-50% -24h un atlikušie līdz nedēļai. Kā saprotam karēvji ar virtuālo nedēļas dzīves līnijas atlikumu nav izmantojami pēc mērķnozīmes. Vel nedaudz lielākā 700he laukumā karēvji saņem no 650R līdz 1000R apstarojumu.Šīs kategorijas karēvji spēj funkcionēt un slēpj draudus.Turklāt, teiktais attiecas uz aizsargāto bruņtehnikas apkalpi ,jo bruņa gammas starojuma ietekmē kļūst par efektīvu sekundāro apstarošanas ieroci ,dezaktivizācija nav iespējama ! Kauju var turpināt ja tehnikas apkalpe tiek mainīta 1/2 h, ilgāk-karēvja pāragra bojāeja.Izmainot detonācijas augstumu tiek minimizēti fiziskās iznīcības areāls un novēršot netīros sekundāros piesārņojuma faktorus, Vienlaicīgi ar detonācijas augstuma izmaiņu palielinās gammas apstarojuma  nāvējošais pārklājums. Piemēram, 800he /1000he tādejādi ļaujot veikt efektīvu pretinieka spēku destrukcijas procesa pārvaldi. Taktisko 1kT.-neitrona atilērijas lādiņu efektivitāti ir grūti novētēt spretstatos,bet militārie eksperti tiecas salīdzināt ar 10 kT kodollādiņu. Autors, pēc gamma staru- neitronu plūsmas  postošās iedarbes kvalitātes uz aizsargātu un neaizsargātu objektu un aptverto areālu pārspēj 10kT kodollādiņu. Militārās datorsimulācijās PSRS tanku vai mehanizētās divīzijas satriekšanai japatērā no 10 līdz 40 kodollādiņu ,bet neitronu lādiņu gadijumā 50% no minētā skaita.. Matemātiskie  apreiķini ir statiski un neparedz  pretinieka mazāka apjoma manevra kaujas grupu izmantošanas varbūtību, to satriekšana ir  neattaisnojama ar neitronu lādiņu pielietošanu. Izmaksas, W-48 kodollādiņš 0,4-0,5 milj.$(76/80) ,bet  203mm 0,5/2kt. neitronu W-79ER- 4 milj.$(83/85) ,perspektīvais 155mm W-82 -7.7 milj $.(88/90)  plāni -1000 gb. Super izmaksu lādiņu pielietojums attaisnojas ja pretinieks nemaina ''taktisko musturu'' un saglabā apvidū lielu bruņtehnikas koncentrāciju. Neitronu lādiņu faktors ātri pilveidoja pretinieka taktiku,bet prettanku un precīzo ieroču demonstrētie rezultāti neitralizēja ''zelta lādiņu'' programu. Precīziem ieročiem nodemonstrējot efektīvāku un ātrāku bruņtehnikas iznīcināšanu bez vides piesārņošanas radītām blaknēm. Šodien jaudas un pielietojuma apzīmējumam- taktiskie kodolieroči- zaudējot definēšanas pazīmes *. Tuvākā nākotnē mazjaudas kodolieroči kalpos par efektīvu valstu-kodolentuziastu  tehniskās atbruņošas instrumentu. Pateicoties variējamai detonācijas jaudai un iespējai pielāgot specifiskam uzdevumam var panākt censoņa ražošanas iekārtu neitralizāciju ar ''gammas skalpeļa'' iedarbību.Viens no jauniem gamma -neitronu lādiņu pielietošanas jomām var būt pretraķešu aizsardzība. Neitronu lādiņi teorētiski var novirzīt līdz 80% detonācijas enerģijas gamma -neitronu satrojumam.Raķetei apvienojot precizitāti un svarā niecīgo neitronu kaujas daļu iegūst gamma-neitonu enerģijas sniegto 100% iespēju ''kausēt'' pretinieka kodollādiņu kaujas daļu un elektroniku.  Panākot rezultātu ar ''viedu''- enerģētiska skalpeļa palīdzību. Mazjaudas kodolieročiem pildot utilitāriem mērķiem pielietojama A-ieroča funkcijas.
Neitronu lādiņi.
Neitronu bumbas izgudrpotājs, S.T. Kohenam veltīts.


Pēdejā brīdinājum*-paredz preventīvu pielietojumu agresora atsēdināšani ,pēc kura tiek aktivizēti stratēģiskās nozīmes kodolspēki.

definēšanas pazīmes* -mazjaudas no 0,01kt līdz 10-40kt. Iztrūkstot kodol artilērijai un taktiskām raķetēm ,aviācijas A-bumbām B-61-12 -320/340kg-kļustot par unversālām, slēdzama jauda 0,03kt-10  100kt. Ieroča nogādes tālumu nosaka nesējplatforma 340kg -F-15E -1800/2000km ,F-35A-1500km ..
 masveida*-PSRS taktiskā līmeņa arsenāls-40.000 A-lādiņi. NATO (ASV/Lielbritānija)-26.000-28.000 A-lādīņi. No kuriem ASV /Lielbritānija 30-40% flotes rīcībā PSRS/Krievija-75% sauzemes armijas rīcībā.
jaudas standarti un pielietošanas taktiku**-
atšķirību izskaidrot ar fabulu: spēlējam Šahu ? , ! Spēcigais Uzvar ? Jā !Seko, Kauliņi sejā un ar tāfeli pa galvu ! Šahs un MATS ! NATO un Krievu atšķirīgā spēles noteikumu (taktikas) izpratne.
      
''Lance''**-  līdz 118km sniedzamības taktiskā raķete, W-70 maināma no 1kt līdz 100kt un ar maināmu no A- uz N-  (ER) .
 Sākot ar p.gs.80 gadiem aizstāj ar W-79 -3 maināmas jaudas ; 0,1-0,8-1,1 kt. Tieši W-79 veidolā realizējas uzlabotās radiācijas-neitronu lādiņš.
1000t.TNT( TriNitriTulols )=1 kT ,72t.TNT=0,072 kT, 100t.TNT=0,1 kT

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana