Sekotāji

svētdiena, 2016. gada 28. augusts

Jūras speciālais transportlīdzeklis-II.

Iepriekšējā sadaļā ieskatijāmies iegādē vienkāršākajā ūdensceļu speciālā transportlīdzekļa versijā. Tehniski izsmalcinātākie tiek radīti specializētai mērķnozīmei. Atšķiras ar augstiem tehniskiem rādītājiem: precīza navigācija, gaitas sniedzamība. Izsķir minizemūdenes un kombinētā virsūdens-zemūdens cikla platformas. Pilna zemūdes cikla platformas izceļas ar lielu sniedzamību.Jaunākiem modeļiem pietuvinoties  450/700t. klases zemūdeņu ,200-280 j.j. gaitas sniedzamībai. Kompaktās minizemūdenes nodrošina augstu klātbūtnes diskrētumu. Lielā sniedzamība ļauj Okeāniem pieguļošajās seklajās jūrās pārvarēt  kodolzemūdeņu nesējplatformu ģeometrisko gabarītu radītos ierobežojumus. Objektīvi,mini-zemūdeņu klases tapšanu nosaka kodolzemūdeņu eksplotācijas radītie tehniskie ierobežojumi. Atvēto Okeānu akvatorijās kodolzemūdenēm mini-zemūdeņu izvēršana javeic no 30 j.j.līdz 60 j.j. atstatus no krasta līnijas. Slēgtās jūrās šāda ''kalibra'' līdzekļu izmatošnu ierobežo alternatīvo  dīzeļzemūdens platformu enerģētiska. Dīzeļzemūdeņu gadijumā, grupu izvēršana var notikt ar daudz efektīvāku līdzekļu palīdzību.

                                                   
 Vairumam jūras valstu iztiekot ar ģeometrijā kompaktākiem un pielietojumā racionālākiem risinājumiem.Secīgi ,mini-zemūdene neskatoties uz tehniskiem rādītājiem ir enerģētiski izšķērdīgs transporta veids. Tehniski un taktiski attaisnojams ja piellietojas tieši pret mērķobjektu-nogādājot grupu līdz mērķapvidum. Konstrukcijas trūkumi, grupas klatbūtnes konstatācija vai x-h momentā pretinieka izvērsto pretdiversiju meklēšanas grupām piemīt virsūdens ātruma priekšrocības. Aptverot un caurskatot lielas virsūdens-zemūdens akvatorijas. Tehniski, mini-zemūdene ļauj pietiekmi dorši veikt grupas nogādi mērķapvidū ,bet to nevar teikt par atkāpšanos. Tehniskām jaunrades labratorijām strādājot pie lētāku un efektīvāku speclīdzekļu izstrādes. Minizemūdeņu pielietošanu ierobežo nesējplatformas. Valstīm kurām Flotē trūkst zemūdenes tiek noliegta šādu minizemūdeņu slēptais pielietojums. Speciāli aprīkota virsūdens platforma ar savu klātbūtnes faktu  pretinieka akvatorijas tuvumā, brīdina pretinieku par slēptiem nodomiem.        
  

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana