Sekotāji

svētdiena, 2016. gada 14. augusts

Krievijas JKF, plāni un realitāte.

 Oficiālajos Krievijas BS attīstības plānos sevišķi tiek uzsvērta kara flotes moderzizācijas nozīme.Atšķirībā no sauzemes spēkiem paredzētās tehnikas ,flotei domātā, izceļas ar tehnisko komplicētību un resurs ietilpību. Iemesls kapeic pasaulē par neatkarīgu platformu būvētājiem ir uzskatāmas 4 valstis : ASV,Lielbritānija,Francija,Krievija,Ķīna. Dominē  3 elementi pēc kuriem var nodalīt līderus no ierobežotas kompetences valstīm : dzinējiekārtaieroči un informatīo-vadības sistēmu ražošanas neatkarība. Eiropā ierobežotās kompetences valstu loku veido: Itālija,Vācija, Nīderlande, Āzijā -Japāna ,D-Koreja. Kievijas izraisītā karadarbība Ukrainā un sekojošā Krimas ps.okupācija-aneksija ir iedragājusi valsts kuģubūves statusu. Līdz ar Ukrainu ,tā ir zaudējusi ilglaicīgu stratēģisko partneri un modernai militārai kuģubūvei nepieciešamo,stratēģiski nozīmīgo kuģu-gāzturbīnu tehnaloģiju. Gāzturbīnu kompaktā ,vieglā un lielā energo ģenerācija ir vitāli nepieciešama lieltonāžas kaujas kuģu-fregašu ,iznīcinātāju, kreiseru un avionešu ražošanai. Tas attiecs arī uz Krievijas JKF tradicionāli populāro raķeškorvešu līniju. Minētās tehnaloģijas trūkums ir licis pārskatīt uzsākto nākotnes flotes modernizācijas plānus. Piemēram, no 6 plānotām 1135.6 modeļa fregatēm stāpeļus pamet 2 ,bet atlikušie 3 korpusi un 1 būvniecības komplekts, gāzturbīnu trūkuma dēļ tiek pārdoti Indijai ! Iespējams ka eksploatējamie 2 korpusi tuvākajā laika papildinās Indijas trofeju listi. Krievijas JKF ierindā esošās eskorta platformas raksturojas ar lielu izdienas gadu skaitu, lielāko daļu no tām janomaina līdz 2020 gadam. Prognozējams ka kompleksā :gāzturbīnu, finansu un stāpeļu caurlaides problēma flotes plānus koriģes ar 10-15 gadu termiņu. Sākot no 2010 gada ar mainīgiem panākumiem Krievija realizē daļēji''neatkarīgu'' flotes enerģētiskās piedziņas  projektus. To realizācija notiek ar ierobežotu Ukrainas elementu klātbūtni. Pilnīgi netkarīgas militāro kuģu piedziņas tehnaloģijas apgūšana prasīs no 10 līdz 12 gadus. Pieņemtie kuģubūves plāni iztrūkst svarīgākā, nacionālā gāzturbīna elementa. Daļēji rusificētā piedziņas tehnaloģija tiek pielietota 22350 modeļa fregatēs. 2014 gada plāni paredzēja ka līdz 2025 gadam flotei jasaņem 15-22350 modeļa fregašu. Paziņojums ignorē faktu, ka pirmā 22350 projekta ''Admiral Gorškov''fregate  no ķīļa ielikšanas stāpeļos līdz nodošanai flotes ierindai patēreja- 9 gadus ! 2016 gadā kļūst redzams ka grandiozie plāni nav realizējami tehnaloģisku, tehnisku un finansiālu iemeslu dēļi.

                                                   
2016 gadā KF AM Segejs Šoigu paziņo ka programa tiek koriģēta un līdz 2025 gadam tiks iegādāti 6 korpusi ! Jaatzīmē ka 22350 modeļa fregates skaitliskais sarukums notiek neskatoties uz salīdzinoši nelielo 400-500.milj.$ ekvivalenta cenu. Iemesli šādam 2/3 iepirkuma plānu sarukumam slēpjas ne tikai finansēs, bet kompleksās tehnaloģiskās problēmās. Viena no tādām ir hroniska zenītsistēmas nepilnība kura kopā ar pārejiem trūkumiem liedz realizēt 22350 modeļa iepirkuma plānus. Ilustrācijai, fregates modernā ''mini-Aegis'' analoga PGA sistēma ''Poliment-Redut'' ilgstoši nevar kvalificēties kaujai gatavs un tiek pieņemta ar liesinātiem tehniskiem rādītājiem. Zenītsistēmām papildinot gāzturbīnu-piedzinas tehnaloģisko problēmu buķeti.Ukrainai tieši ietekmējot Krievijas JKF perspektīvo platformu veidolu. Krievijas ambiciozie paziņojumi saistībā ar 2025 gada JKF attīstības programu, ignorē valsts finansu un tehnaloģiskās iepējas.Šķēršļi kuģu piedziņas jomā liek perspektīvo-12 iznīcinātāju piedziņā izmantot kodelenerģētiku. 2018-2025 gada plāni paredz ka 14.000/18.000 t.- 23560 modeļa ''Līderis'' iznīcinātāji izmantos kodolenerģētiku. Nekatoties uz sākotnējiem gāzturbīnu izmantošans plāniem, argumenti par labu jaunākiem RITM-200 kodolreaktoriem ir sekojoši : unifikācija ar gaidāmo kodolavioneša būvi ,liela gaitas autonomija, kūļa un elektromagnētiskiem ieročiem nepieciešamās enerģijas rezerves.Kodolreaktoru RITM-200 izmantošana  jaunākā modeļa kodolledlaužos ļauj saņemt ''gatavs lietošanai'' piedziņas tehnalogiju.  Norādot ka nebūšanas gāzturbīnu piedziņas  tehnaloģijas jomā tiek novērsts ar apritē pārbaudītu kodolenerģētisko. Autors, domājams ka kompaktā RITM-200 kodolreaktorā ietvertie risinājumi un zema trokšņa Arabelle-''Alstrom'' turbīnu ražošana kodolspēkstacijām ir Krievijas un Francijas sadarbības auglis kodolenerģētiskā jomā. Neskatoties uz sniegtām priekšrocībām netiek apskatīta risinājuma izmaksas. Veidojot kodolenerģētisko-piedziņu ar 2 kR ''Ritm-200'' un 7 gadu degvielas pārlādes soli ,kopējo 40 gadu eksploatācijas ciklu. Divu reaktoru klātbūtne ļauj pārlādi veikt ar 10-12 gadu starpsoli. Izmaksas, energo piedziņas sadaļa, līdz 0.7 Milardu $ ekvivalenta, kam pieskaitam bruņojuma un uguns vadības sistēmu. Izmantojot analoģiju, 2016 gada  ''Aegis'' sistēmas ''Arleight Burke'' klases 9800t, iznīcinātāja cena no 1,4 līdz 1,85 Miljardi $. Pieņemot 1,4 Miljardus $ kā standarta iznīcinātāja izmaksas un pieskaitot 0,7 Miljardus $ iegūsim 23560 projekta korpusa aptuveno optimistisko cenu kura 50% atšķirsies no reālās. Grandiozo plānu realizācija nav saitīta ar valsts objektīvo varēšanu. Viens no Krievijas ražošanas īpatnībām, nekur neatradīsiet  platformas  tehniski izsvērtu izmaksu prognozes un reālās izmaksas nodošanas brīdī , kā arī  gaidāmos eksploatācijas izdevumus konkrētā finansu gadā un kopējo dzīves ciklu. Iztrūkstošo un slēpto apmaksā nodokļu maksātājs.

piedziņas*-propulsion    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana