Sekotāji

pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

Arābu armijas un cilvēka faktors.

Karadarbību Irakā , Lībijā un Sīrijā apvieno daudz līdzību. Eiropietim  bieži ir neizprotama noritošā karadarbības procesa šķietami bezgalīgā dzīvotspēja. Irakas un  Sīrijas gadijumā novērojās arābu valstu, Saud Arābijas virsvadītas koalīcijas veidošanu karadarbības izvēršanai Irakā un Sīrijā ! Vienkāršam  interesentam iepazīstot Persijas līča monarhiju bruņojuma arsenālu  šāda versija kļūst ticama. Aizkadrā paliekot šķietami mazsvarīgam Cilvēka faktoram ! Tā nozīmi lakoniski izsaka kara jūrnieku teiciens: '' labāk vec kuģis, bet trenēta apkalpe, nekā jauns un netrenēta ''

2016 gada februāris S.Arābija-''Northern Thunder''

Arābu valstu sabiedribas uzbūve atgādina raibu etnisko,cilšu,klanu un dažādu reliģisko konferiju veidotu lupatu deķi. Sabiedrības uzbūve kura raksturīga 11gs-12gs.-Eiropai. Varam teikt ka paraugs uz ko slēpti tiecas Eiropas lielvalstu praktizētā ''multi- kulturvides'' politika. Arābu valdības ir autoratīvas monarhijas vai vienpersonīgas diktatūras. Valdnieki varas noturēšanai plaši izmanto ''skaldi un valdi'' principu. Sociālā vide ir labvēlīga šada veida manipulācijām. Tā ļauj viegli noturēt varas grožus. Šādā vidē nau lielas  nozīnes vienas vai otras grupas lojalitātei valdniekam. Tieši pretēji ,pārāk liela lojalitāte un virzība pa karjeras kāpnēm  tiek uztverta kā drauds valdniekam. Kā likums valdnieks nāk no kādas etniskās vai reliģiskās minoritāšu grupas. Lieku reizi apstiprinot ka valda aktīvais-mobilizētākais mazākums ! Piemēram,Jordānijā -beduīnu cilts ,Sīrijā-alavīti ,šītu reliģiskais atzars, Irakā -sunnītu ,Tikriti klans, Lībija - Mamars Kadafi , klans, Saud Arābijā-al-Saudu klans ,Katara, Kuveita, AAE, Omāna, Ažīrija ,Maroka utt.utl. Sabiedrības uzbūves struktūra projicējas valsts pārvaldes aparātā tai skaitā struktūrās kurās nepieciešama disciplīna un subordinācija-Armijā. Tās strukturālā uzbūve atkārto''lupatu deķi'' atseviški ņemtā vienībā ir iespējams panākt subordināciju ,bet  kopējā  varas vertikālē grūti ! Līdzīgi ir ar disciplīnu vienībā. Subordinācijai piemīt formāls raksturs.Oficieriem iztrūkst atbildība par rezultātu radot nolaidību un paviršību. Summāri disciplīnai ,subordinācijai un naudas daudzumam veidojot  arābu armijas kaujasspējas koificentu. Arābu gadijumā iztrūkstot 1 elementam no 3 ,pārstāj funkcionēt atlikušie 2, naudai liela vara ! Irakas konflikts un tam sekojošā IV uzvara labi demonstrēja naudas nozīmi armijā. Pēkšņi dzimušās-IV mugurkaulu veido Irakas sunnītu cilšu un klanu* bijušie jauktas komplektācijas regulārās armijas divizijas karēvji. Cēlonis tik vieglai uzvarai, disciplīnas un subordinācijas trūkums  jauktās komplektācijas daļā apvienojumā ar naudas faktoru *! Karēvjiem klausot cilts vai klana tekošām finansu interesēm, bet ne vienības komandierim.Nacionāls valsts idejas trūkumu aizstāj peļņas un  islama sunnītu halifāta utopijas ideja*. Atkāpei , tas arī izskaidro kapeic Krievijas Gs pielietoja neselektīvu ''vienas laktas'' principu Sīrijā, Selekcijai nau nozīmes ! Gordija mezglu nerisina to cērt !   Irakā skaitliski liela un labi bruņota divīzijas apjoma formācija izjūk bez kaujas. Pretēji arābiem etniski monolītā kurdu sabiedrība spēj radīt kaujaspējīgu armiju balstoties primāri uz kurdu valsts ideju, disciplīnu un subordināciju. Interesanti, atgadijums 2014 gadā Lielbritānijas 14 jūdzes no Kembridžas, Reistonas, Bessingbourun baraku 80 he lielajā militārajā centrā. Pēc Lībijas diktatora gāšanas un jaunās valdības izveides, Lielbritānijā uzņēma 324 perspektīvus, 24 nedēļu apmācības kursam atlasītus rekrūšus. Pēc britu armijnieku teiktā 10% no rekrūšiem atteicās pildīt pavēles ,bet vel lielai daļai nesaprotot un ignorējot tās... Militārās disciplīnas atjaunošanai vienu no rekrūšiem  arestējot, ievietojot karcerī , pēc 20 rekrūšu sadursmes ar apsardzi, atbrīvots. Turpmāk, neilgā laika sprīdī tuvējā pilsētā un militārajā objektā disciplīnas atjaunošanai nācas nosūtīt  Royal Scot Highlander daļu ! Pēc vietējo iedzīvotāju protestiem AM atteicās no turpmākiem 2000 rekrūšu apmācibas plāiem Lielbritānijas teritorijā. Uzsākto 325 rekrūšu apmācību pārtraucot pirms termiņa un nosūtot uz Lībiju  ! Atgadijums sniedz priekstatu par arābu militārām kaujaspējām.regulāru armiju formācijā. Kā arī izskaidro kapeic Sīrijā,Irakā,Lībijā  pastāv mazskaitīlgi ,savrupi naidīgi kaujas grupējumi kuros subordināciju nosaka cilts vai klana iekšējā struktura.Bieži klanam vai ciltij nonākot interešu konfliktā netikai vienam ar otru ,bet arī valsts varu. Šadai sabiedrībai dabiska pāvaldes formas ir nauda vai diktatūra ! Uz naudas pamatiem balstas Saud Arābijas un citas ar naftu un gāzi bagāto Persijas līča arābu valstu armijas. Lielā vairumā no to armiju ierindas personālsastāva veido labi apmaksāti ārvalstu algotņi. Pamatā,ekonomiski mazattīstīto islama valstu Pakistānas,Sudānas, Ēģiptes,Indonēzijas pilsoņi. Kā redzam labi apmaksātas darbavietas rada problēmas. Šada prakse arī izskaido labi bruņoto un ekipēto arābu  valstu  hroniskās bailes no salīdzinoši primitīvi bruņotās Irānas. Valdniekiem skaidri apzinoties armijas patieso vērtību. Kam naudas mazāk, diktatūra. Oficieru karjeras izaugsmi nosaka nevis zinības vai prasmes -kvalifikācija-kompetence ,bet piederība konkrētai ciltij vai klanam. Kā saprotam kaujas spējīgai armijai ar šādām vērtībām nau nekāda sakara.  Kaujaspējas nosaka armijas daļu kopdarbība ''saspēlē slēptais spēks'' ,bet saliedētība un trenētība rada draudus monarhiem un diktatoriem.  Saud Arābijas ,AAE  moderni bruņotās armijas mazpēja redzama Jemenas karadarbībā. Nav noslēpums ka Saud Arābijas saformētās ''koalīcijas'' štāba plānošanas daļu veido vairāk kā 100 nomātu kvalificētu miltāro ''viestrādnieku'' no Lielbritānijas un ASV. Augsta ranga militāro viestrādnieku klātbūtne štābā kompesē vadības zinību un pieredzes trūkumu kā arī nevajadzīgas subordinācijas spriedzes radīšanu  specifiskajos nacionalajos kadros Autors, autoritāro režīmu militārās spējas pretstatā monarhijām ir vērtējamas augstāk. Iemesls ,bezierunu pakļaušana der primitīvi attīstītām sabiedrībām un indivīdiem*, antīko armiju, karavadoņu disciplīca nāves ēnā- prakse. Līdzīgus   intelektuālos uzdevumus veic Krievijas bruņotā kontingenta padomnieku korpus Sīrijā.

 viens no ieskatiem Sīrijas karadarbībā.

sunnītu cilšu un klanu*- lasītājam interesants fakts ka IV un pasules terorisma aktu veicēji ir islama sunnītu -salafītu ideoloģijas iedvesmoti  ,bet ne Irānas islama šītu reliģijai piederīgie ! Viens no iemesliem Irānas reliģiskās pašpietiekamības , Persijas vēstures apziņa iepretim Saud Arābijas finansu apjomam un Vahhab klana mazvērtības radīta Islama - salafītu  interpretācijai. Iemesls ir Saud Arābijas izplatītā ,aktīvi finansētā sunnītu- salafītu (vahabītu) reliģiskā ideoloģija !  Terora,vardarbības, iebiedēšanas idoloģija ! Tā ieņem niecīgus  3% no Islama reliģijas kopapjoma ,bet rada 85% terorisma aktu pasaulē ! Savos ideoliģiskos enkuros  vairākkārt pārspēj komunistu un fašisma ideoloģiju. Eiropā pieminētais termins Radikalizācija saitas tieši ar ISLAMA salafītu (vahhabītu) interpretāciju !

sunnītu halifāta ideja* - sunnītu islama valsts līdzvērtīga internacionālei,multikulturālisma,komunisma, Lielvācijas,Lielkrievijas -Utopijām.

apvienojumā ar naudas faktoru*-IV veidojums ir politiski nepieciešams ,''slēptā kara''-''šaha galda'' instruments.  IV- finansējums notiek caur  Saud Arābijas un Kataras finansu sistēma. IV formācija ir galvenā puzles daļa Austrumu ,arābu valstu ''pārbūves projektā'' -unitāras sunnītu-salafītu fundamentālistu valst izveidē.  Paradoksi no Luka Besona ''5 elementa''-Zorga filozofija  Lai ko radītu ir jasagrauj vecais ! Iznīcībā slēpjas jaunrades spēks!

indivīdiem*-nesaprot cēloņu-seku ķēdes nozīmi !

SAKNES.

 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana