Sekotāji

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Tehniskā,izlūkošana-IV.

 Izvērstais SBR zvaigznāja MZP tiek veidoti kā atvērtas arhitektūras risinājumi.Nodrošinot maināmu moduļu principu , līdzīgi personālā datora moduļveida uzbūvei. Panākot ka katra SBR nākamā paaudze raksturojas ar raksturlielumu pieaugumu. Militāro MZP radaru šķīvja antenas ir aizstātas ar  kompaktām AESA  vidējā  darba 1,5kw jauda,bet 10 kw maksimālā.Tas ir salīdzināms ar taktisko-iznīcinātāju antenas izstaroto jaudu.Iznīcinātāju 630-900 cm2  pretnostatot  no 40m2 līdz 100 m2 antenas laukumu. Enerģētisko sadaļu veido saules baterijas un akumulātori, nodrošinot 10-20 min.ilgu izlūkošanas seansu ar vienlaicīgu datu straumējumu  MZP retranslātoriem.Tātad no 1/9 līdz 1/4 rotācijas laika ,janorāda ka uzlādes cikla ātrums nau zināms. Tātad atsevišķi ņemta rotācijas jostas orbīta ar MZP virtenes skaitu var veikt ''ilgstošu'' 3-4 x 3-5min. 1x objekta novērošanu ar minimālo laika atstarpi vai kombinētu laika ''gaismas-ēna'' segmentēšanu.Tehniskos raksturlielumi tiek panākti ar vairākos mikroviļņu diapozonos un polarizācijā izstarotāju moduļuiem. Turklāt pastāvot atseviškiem izdalītiem, orjentētiem izstarotājiem kuru mērķis ir uzlabot informatīvo lauku. Nodrošinot vienlaicīgu dažādu diapozonu un polarizācijas atstaroto signālus uztveršanu. Jaudīgiem borta signālprocesoriem ģenerējot  augstas izšķirtspējas apvidus un objektu radiolokācijas tēla bildi.

                                               2PT.- Civili-militārā mērķnozīme
.    
 Interešu objekta atklāšana apvidū un mērķdatu ģenerēšanai ir nepieciešami sekojoši režīmi, augstas izšķirtspējas-sintezētā tēla apvidus kartēšana, mērķu tēla atpazīšana un kustīgu mērķu konstatēšanas-pavadīšans režīms. Īpatnība automatizēta mērķa pavadīšanas režīms darbojas tikai līdz brīdim kamērt mērķis kustas ,apstājoties tiek zaudēta pavadīšana. Atjaunošana notiek sintezētā tēla apvidus *režīmā ar integrētu mērķtēla atpazīšanu*pārslēdzoties uz kustīgu mērķu pavadīšanas režīmu.* Tātad atklāšana, atpazīšana,pavadīšana ar mērķdatu ģenerāciju ir automatizēts proces. Nodrošina sauzemes ,gaisa un jūras virsmas mērķu atklāšanu. Kosmiskai radiolokācijas izlūkošanai ir pieaugoša tendence mūsdienu precīzo ieroču pielietošanā. Ierosinot pretdarbību , sauzemē izvērsts elements, sistēma ''Murmansk-BN'' .Paredzēta mikroviļņu dapozona sakaru kanālu bloķēšanai ,bet kā varbūtējā blakne, kosmiskās radiolokācijas izlūkošanas bloķēšana vai degradācija.    
  Radiolokācijas izlūkošana  // Izlūkošana.

Sintezātā tēla apvidus*-
integrēta automatizēta mērķtēla atpazīšanu*- Automatic Target Recognition-ATR.
kustīgu mērķu konstatēšanas-pavadīšanas režīms*- Moving Target Indication /Ground(sauzemes/virsmas)-GMTI ,airborne(gaisa) -AMTI

2PT-divējāda Pielietojuma Tehnaloģija.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana