Sekotāji

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Tehniskā izlūkošana-II.

Mērķu mobilitāte sauzemes apvidū un Okeānā ir galvenā problēma precīzo ieroču pielietošanai lielā distancē.  Sauzemes armijas līmeņa mērķu atklāšanu ierobežo kaujas teātra lielums un reljefa īpatnība. Stratēģiski svarīgu ,mobilo raķeškompleksu atklāšanai pārskaitītie tehniskie risinājumi ir neefektīvi. Arī lielizmēra okeāna mērķu atrašānās vietas lokalizēšana un pavadīšanu apgrūtina meklējamā apvidus lielums, mērķa ārtums un izvērstā pretdarbība. Moderna kodolavioneša ilgstošas gaitas V=55 km/h (15,7 m/s)= 942 m/min. Sauzemes mērķu tipveida signatūra 10 dB =10m2 ,bet avioneša avioklājs veido EAV= 16.000m2 vertikālē. Redzamās proporcijas norāda arī uz perspektīvo tehnisko attīstības tendenci. Sauzemes mērķiem signatāuras samazinājuma ,bet avionešu gadijumā REP*un sistēmas aktīvās aizsardzības pilveidošana. Šodien, kreiseru-iznīcinātāju  attīstības tendenci ilustrē ''Zumwalt'' ar EAV =100m2 iepretim ''Ticonderoga'' vai ''Arleigh Burke'' EAV= 1500m2.  Sauzemes un jūras virsmas mērķu atklāšna un ieročiem nepieciešamo reāllaika datu straumējumu ir iegūtams ar radiolokācijas pavadoņu zvaigznāja izvēršanu. ASV radiolokācijas MZP* zvaigznāja izveides pirmsākumi saistas ar p.gs.80 gadu nogali. 1988 gadā izvēršot zemorbitālo ,radiolokācijas pavadoni ''Lacrosse-1''. Programas ietvaros paredzot izvērst 5 radiolokācijas MZP. Zvaigznāja skaits un tehniskās iespējas pilda atbalsta funkcijas, bet nenodrošina tāldarbības ieročiem nepieciešamo tuvu reāllaika vai reāllaika funkcijas.Problēmas būtība, salīdzināma ar GPS sistēmas zvaigznāju. reāllaika precīzā laika signāla apraidi. Tehnisko iespēju panāk ar ģeostacionāro 30-36.000km orbītu.
Iepretim apraidei ,radiolokācija saitas ar izstarotā un no objekta atstarotā signāla uztveršanu.
Problēma ir izstarotāja-devēja jaudā un antenas laukuma lielumā. Izmantojot sintezētās(virtuālas) antenas principu konstruktoriem izdodas laicīgi atrisināt šo tehnaloģiskā sliekšna problēmu. Iegūtie devēja jauda+ antena nodrošina zemorbitālo* izvietojumu. Orbīta nodrošina 90min. cirkulāciju ,MZP atrodoties virs  interešu rajona ne ilgāk kā 5 min.,laika sprīdis un cilvēka klātbūtne informācijas atpazīšanai izslēdz iegūto datu izmantošanu ieroču mērķnorādei ,bet kalpo kā palīginstruments. Te jaazīmē ka Lacrosse/Onyx zvaigznājs ietver dažādu gada gājuma konstrukcijas ar atšķirīgu tehnaloģisko izpildijumu un iespējām. Tehniskie lielumi nodrošina no 600km orbītas 5x5km apvidū realizēt 1m izšķirtspēju jebkuros d/n meteoloģiskos apstākļos. Jaunākie 2 MZP no 4 ir apveltīti ar uzlabotu ''ātrgaitas'' izlūkdatu straumējuma iespēju ,bet saglabā 5-7min. izgaismošanas un 85-83 min.prombūtnes/ēnas attiecību. Sistēmas zemorbitālā izvēršana , cena un skaits kā arī tehniskās nepilnības nevar pildīt mērķnorādes funkcijas. Izlūkpavadoņu antenām turpinot uzturēt vitāli svarīgo''izmēram ir nozīme'' vērtīvu.Tehniskās problēmas, antenas laukums,raidītāju diapozoni, energoietilpība, signālapstrāde, informācijas straumējums, sistēmas iegādes un dzīves cikla izmaksas.

EAV*-Efektīvi Atstarojušā Virsma.
REC*-RadioElektroniskā Pretdarbības
MZP**-Mākslīgais Zemes Pavadonis.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana