Sekotāji

pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Krievija, kodolspēku attīstība-I.

 Pastāvošo kodolspēku skaitlisko lielumu nosaka starpvalstu vienošanās 1500-1600 kaujas bloki un 700 raķešnesēji. Izvērstās kodolspēku modernizācijas ietvaros notiek plānveidīga raķešu aizstāšana  ar jauniem modeļiem. Unitārā lādiņa ''Topoļ'' raķeti aizstājot ar 3-4 lādiņu Topoļ-M/Jars. 2016 gadā raķetēm veidojot līdz 80% no sauzemē izvērsto nesēju arsenāla. Sauzemes raķešu arsenālā saglabājot 1/3 mobilām raķetēm. Lielāko intrigu rada nākamās paudzes ''Avangard /Rubež'' sistēma. Krievijai apgalvojot ka raķetes ''Rubež'' ir Topļ-M/ Jars aizstājējs. Jaunās raķete ir  ievērojami vieglāka, kompaktāka un mobilāka. Tehniski, apveltīta ar lielu starta ātrumu, daudzlādiņu nestspēju ,bet ievērojami mazāku sniedzamību. Tieši sniedzamība izraisa ASV aizdomas par vidējās sniedzamības raķešu aizlieguma līguma pārkāpumu. Tehniski , raķetes maksimālā sniedzamība atrodas no 5800km* līdz 7000km** distancē. Galvenā pretenzija, raķete spēj veikt 2000km raidijumu distancē ! Autors, ASV publicētās pretenzijas ir vāji pamatotas. Līguma definējumā, par vidējās sniedzamības raķetēm tiek uzskatītas līdz 5500km. Veiktais 2000km  izmēginājuma raidijums nevar kalpot par pamatu tehniska rakstura pretenzijām ! Iemesls , stratēģiskās sniedzamības raķetes Topoļ /-M demonstrētie izmēģinājumi ietvēra 2000km raidijumus. Tātad 10.000 km raķete netiek uzskatīta par vidējās sniedzamības nesēju neskatoties uz iespēju veikt raidijumu 2000km distancē. Nianse, stratēģisko nesēju un kodolbloku ierobežojuma līguma noslēgšanas brīdī pusēm apmainoties ar raķešu tehniskiem raksturlielumiem un iepazīstot to nianses. Vienošanās nozīmē ka raķetēs ietvertās iespējas nerada pusēm pretenzijas. Raķešu ''Rubež'' izvēršana bruņojumā nozīmē netikai nomenkalatūras, bet arī izmaiņas pielietojuma taktikā.

                                                     ''Topoļ-M''

Eksploatējamo varianta raķešu Topoļ-M/Jars mobilitāte ir salīdzinoši ierobežota. Sistēmas  kaujas rajona lielums aprobežojas ar 400x400km . Iemesli ir sistēmas 120t. lielais svars un gabarīti. Bezceļa apvidus apstākļos manevra areālam strauji sarūkot. Īpaši jūtīgs tehnisks rādītājs ja ņem vērā varbūtējā pretinieka augušās izlūkošas iespējas.Ievērojot arī pretraķešu sistēmu radīto apdraudējumu.  Autors,  diviem faktoriem nosakot junās raķetes veidolu. Raķete ''Rubež'' ir ievērojami vieglāka 34-35t. iepretim 45-47.2-49t. izraisot kopējo sistēmas svara sarukumu no 120t. līdz 75-80t. Svara un gabarītu samazinājums uzlabo apvidus mobilitāti un sniedz jaunas iespējas.Izvēršanai izmantojot dzelzceļa, upes kuģu un transporta aviācijas iespējas.Nodrošinot raķetes izvēršanu jebkurā Krievijas reģionā, tai skaitā aiz polārā loka esošos airadromos. Tehniski, sarežģot pretinieka tehniskās izlūkošanas iespējas un  neitralizējot pretraķešu* sistēmas varbūtējo apdraudējumu.


                                                    ''JARS''
Paredzams ka izmaiņu rezultātā sauzemes nomenkalatūru veidos 2 veidu raķetes vieglās''Rubež''un smagās ''Sarmat''. Iespējams, ka ''Rubež'' var kalpot par mobilo raķeti vienlaicīgi saglabājot ''Jars'' .

5800km*- divpakāpju variants, sniedzamības variējums tiek panākts ar kaujas daļas specifiku-hiperskaņas manevra bloka palīdzību.

7000km*- variējot  raķetes kaujasbloku skaitu/svaru un ''ieekonomētā svara'' izlietojuma specifika  tiek panāktas izmaiņas sniedzamības raksturlielumos
.
neitralizējot varbūtējo*-dotajā momentā nepastāv ,bet nākotnē var rasties.
Topļ-M/Jars - ir pakāpeniska evalūcija, atšķiras ar kravu , novades specifiku, dzinēju .

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana