Sekotāji

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Praktiskā, speciālā.

Cīņā uzvar praktiski, racionālam sakaujot neracionālo ,mazpiemēroto. Rapīra uzvar zobenu racionālākā, īsākā tātad energo taupošā pielietojuma dēļ.Sadursmes rezultātu bez ieročiem lielā mērā nosaka cilvēka-karēvja psiholoģiskā piemērotība uzticētam uzdevumam un ekipējuma ieroču atbilstība. Apskatot karēvju speciālo pielietojumu pirmkārt ir jaapskata paredzamā darbības vide. Latvijas gadijumā militāras mērķnozīmes sapratnē, speciālo karēvju darbība jaadaptē valsts teritorijas aizsardzībai. Speciālās x-grupas darbība klasificējama kā izlūku-diversiju, Racce. Te interesants ir fakts saistībā ar Latvijas Bs ierosināto priekšlikumu par izdalītas armijas daļas dislocēšanu Latgalē. Neiedziļinoties ierosinātā jautājuma detaļās.Konstatējot vienkāršu acīm redzamu faktu, armijas un ZS personālsastāva trūkums Latgales reģionā. Tas ir jaskata pastāvošā varbūtējā apdraudējuma kontekstā. Faktors kurš ir aktuāls arī Lietuvā. Tātad ko varam ? Izvēloties formālo risinājumu Bs kapacitāte nepieaugs. Neliederīgi izmantots resurs. Iemesls ,frontāla sadursme kurā pretinieka spēka apjomos ir pārāks.Valstij pieejamie resursi utt. Autors , salīdzinājuma ieskatamies  tipveida ZS un armijas vienības mācību pielietotajā taktikā. Tātad izvēršanās apvidū , cirkulēšana , bet daļu apjoms un funkcionālā ilgspēja ir stipri ierobežota ar apgādi. Piemēram, kāda būs tehnikai nepieciešamās degvielas piegāde pretinieka manevra grupu darbības apstākļos ? Kāda būs karēvja kaujaspēja pēc 7/14 d/n  ilgas funkcionēšanas ? Karēvim bez ieroča un munīcijas ,nepieciešams minimums: H2O ,pārtika un siltums, Funcionēšanas laiks ir proporcionāls  H2O +pārtikas +enerģijas rezervēm. Autors, piedāvā apskatīt tikai ierobežotu speciālās nozīmes/divējāda pielietojuma / elementu kopu. Tātad ja tiek veidota ZS speciālais ''inženieru-sapieru'' bataljons.  Princips, nevar būt tā kā nau.....  Karēvju selekcija norit ņemot vērā patriotismu, psihaloģisko un fizisko piemērotību. Kandidāta  energo-etalons no 76 kg līdz 82kg. Izskaidrojas ar ''mājas apsildei'' patērēto resursu optimālo apjomu. Lietderīgais darbs iepretim patērētam enerģijas apjomam. Lielāks prasa vairāk.  Tātad ''inženieru-bataljonu'' veidojot līdz 4-5 rotas x 90 karēvjiem, ZS rezervistiem. Katrai no rotām izdalot atbildības reģionu, bet vadiem-rajonu.  Kaujas vienību veido 9 karēvju nodaļa ar 3 sekcijām.  Sekcijas atbalsta punktu veido kokons- ''bunkurs''. Izmantojas jaunrades pieeja sintētisko materjālu un izolācijas sniegtās priekšrocības. Niša plastikātu kausēšanas-veidošanas miniražotnei. Izvēršana, neizraisa apjomīgus būvdarbus, līdzīgi kā septiķa tanka ierīkošana. Tātad, tiek saglbāts maksimāls diskrētums. Izmantojot standarta elementus adaptējot jaunai mērķnozīmei.Autonamija paredz  izveidot H2O +Pārtiku+ enerģiju ,,, Standarts  3-6 mēnešu autonomija. Javērtē pārtikas energolietderība,aizņemtais apjoms,sagatavošanas īpatnība- energo un ūdens daudzuma patēriņš. Taras veids un radušos atlikumu daudzums. Jaapskata iespēja samazināt taras apjomu un paredzamo iznīcināšanas veidu. Svarīgs klātbūtnes fakta ,demaskējošā faktora samazināšanas lielums ! Tātad apzinam :Mypatriotsupply. 1 paredzēts 48 mēnešu 3x dienas maltītes rezerve  izmaksā 7000$ ,tātad 16 karējiem 3 mēnešiem.   Inženieru-sapiera bataljonam ar 320 karēvjiem 3/6 mēnešu autonomai pārtikas rezerves izveidei japatērē 140.000/280.000$ ar 25 gadu ilgu uzglabāšnas lietderību. Veicot 2-3 d/n reidoperācijas karēvim vajag vieglu-kompaktu,augsti enerģētisku ''avārijas'' uzturu. Neprasa sagatavošanu, gatavs lietošanai un nerada atlikumus.  H2O -konsevētie krājumi ir reiķināmi ar 3 l /d/n personai , 90 d/n minimums*. Resursu papildināšanai izmantojot elastīgo tilpni, filtrus un dezaktivēšanas līdzekļus. Pārtikas sagatavošanai izmantojot jahtās izmantoto šķidrā spirta* degļus.  Priekšrocības, uguns droša, iztrūkst smaka un kaitīgie izmeši tas ir nemazsvarīgi ierobežotā, slēgtā telpā , rezerve 100/140 l.tankā, tekošam pateriņam- 2-3l.kana. Vēlams arī kompakta  cietā veida kurināmā rezerve ilglaicīgai patruļai. Energotaupība paredz speciālu energo taupošu kalna kvalitātes trauku izmantošanu laiks=enerģija.  Telpai nepieciešams gaisa mitruma apsorbētājs. Japaredz sausā bioloģiskā tolete.  Tādi sīkumi kā cilvēka un tā darbību radīto smaržu un smaku neitralizācija - tradicionāli līdzekļi: tabaka vai alternatīvas. Ikdienas apritē izmantojot  kompaktu un ekonomisku LED gaismu. Jaietver elementārs medīcīnas pirmās palīdzības un zāļu koplekts. Grupas operācijas mikro informācijas lauku var veidot atbilstoši modificēti video-mednieku piederumi.,paralēli informēšanas funkcijām sniedz energo komfortu. Litija-sulfida  batareju komplekti patedzēti viedtehnikas funkcionālai nodrošināšani.  Energo taupīga kaujas uzbūvē paredz  nodaļas atbildības rajonā izvērst  munīcijas uzglabāšans tīklu un personāla kokonus. Slēpņa vietas apkārtnes pirms izvēršanās pārskatei izmatojot periskopu.,  Munīcija ,PT-mīnas, RGM un patronas, pārtikas un ūdens šunas. Maziem sīkumiem ļaujot samazināt līdz minimumam nevajadzīgu cirkulāciju daudzumu. Tātad arī atkāšanas varbūtību. Mednieks stāv uz vakts, gaida un medī ,bet neskraida.

                                            Mednieks,      
 Uzlabot ,kaujas noturību , paplašināt manevra areālu un taktikas dažādibu. Piemēram ūdens sporta sausie-hidrokostīmi* + peldbriles/trubiņa+pleznas un manuāli aktivizējama peldveste.Izpaliekot militārai raudzei ,vizuālo trūkumu novēršot ar vienkāršu virsauduma pārvalku. Komforts , pārvērš ekstrēmu par ierindas elementu ,paverot ierašānās-atkāpšanās manevram ūdensceļus. Sakariem nepieciešamo bateriju uzlādi nodrošinot ar 1,5-3 kw daudzdegvielas rotordzinējiem-ģenerātoriem. Ieroču pielietošanai paredzot civilās optikas iegādi lāzertālumēru ,binokļi. Sarežīto un dārgo termovīzijas binokļu un tēmekļu iegāde , komplekts uz sekciju. Minimāla sakaru izmantošana, minimāls energo patēriņš-minimāli uzlādes cikli- minimāls degvielas patēriņš - maksimāla rezerve. Minimāli sakari , maksimāli samazina iespēju tehniski atklāt vienības klātbūtnes ,fakta konstatāciju. Klatbūtnes konstatēšana nozīmē, pretdarbību un izraisa nevajadzīgu energoresursa patēriņu.Minētais, Latvija līdzīgi kā Ukrainā , pretiniekam iebrūkot valst teritorijā. Vienības darbība ir autonoma pretinieka aktivitāšu rajonā. Sistēmas uzbūvi un noturību noska  karēvju atlases kvalitāte ,bet ne to skaits. Pirmais sadursmes noteikums,Pretdarboties nevar tam ko nekonstatē ......

 ūdensporta sausie kostīmi *
90 d/n rezerve*-un tālāk 3 karēvju sekcijai.
Spirta* - automātiski atkrīt cilvēki kuriem ir nosliece uz alkahola lietošanu, zemu stresa noturību.
Augstas raudzes, tīrības etil spirts 86* ,citu spirtu enerģētiskiskās receptūras ir bīstamas. Telpā kurai ir gaisa pievade bet trūkts aktīvā(piespiedu) gaisa izvade pastāv toksisko izmešu 'dēļ augsta bīstamība.Piemēram, Metilspirts vai tā klātbūtne ''Zaļajā''* etilēna  degvielā, Izmeši ir toksiski, notiek ieelpojot kā arī uzsūkšanās caur ādas porām. Atklātā vidē, vēja virziens ,mazāk bīstami, bet jauzmanās tieši caur ādu. Trūkums etilspirta degviela ir dārga ,bet specnozīmes autonomijai vienīgi piemērotā. Raķeš-raketenstoff kvalitātes 99,5% Etanolu šadiem nolūkiem būtu iepērkams 14-15 t.(14-15.000L) x 6-18$=90.000-270.000 $.
Zaļā degviela*--pretstatā benzīnam,dīzeldegvielai ,petrolejai. Maisijumi, ietver : 40% -Metilspirtu.50% -Etilspirtu ,10%-propilēnu. Atšķiras ar Metilspirta / Propilēna proporcijām.
sausie hidrokostīmi* -izšķir mm-biezumu ,vasarai ,rudenim plānāki ,ziemai biezāki.            

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana