Sekotāji

piektdiena, 2016. gada 8. aprīlis

Sistēmu attīstība, revalūcija, evalūcija un cena.

Šodien novērojas ar vien pieaugoša tehnaloģiju attīstības ātrums. Vatrākos gadijumos novērojās civilo tehnaloģiju reversais pielietojums. Izpaužās kā militārā izcelsmes produkts cenas pazemināšanas nolūkā ,tehniskos rādītājos liesināts paraugs tiek nodot civilam tirgum. Ražošanas apjomiem samazinot tehnaloģiskās izmaksas ,civilais produkts veic atspoli un nonāk miltārajā jomā kā mazcenas divējādi-pielietojams elements. Piemēri: 3D briles, 3D replikātori, lāzer diodes, grafiskie mikroprocesori, viedtelefoni ,planšetes, CCD/IIR mikro kameras, MEMS, WiFi/Bluetooth,bezpilota lidaparāti,kvadrokopteri,programu aplikācija, utt. Katrs no tiem ietver militāro elementu, pirmsākumu.Dabiski ka tehnaloģiju radītie džungļi rada apjukumu netikai lielvalstu armiju tehniskās politikas realizētāju vidū ,bet divreiz lielāks tas ir mazvalstu vidū. Lielveikala piedāvājuma izvēles radīts fenomens* nostrādā arī šeit, klientam nespējot nošķirt primāro no sekundārā ! Militārā jomā, dārgs nau optimuma sinonīms ! Nepastāv cena-rezulta atsaites noteikta metrika. Piemērs.''Javelin'' un ''Spike'' prettanku raķetes. Tapeic arī lielvalstu militārā praksē ir vērojam neracionāla resursu izlietošana. Vairumā gadijumu tehnikas attīstību nosaka ražotāju peļņas un tehnaloģiju attīstības diktātāts ,bet ne praksē balstīts racionals risinājums.Turpmāk veicot ieskatu jaunās bruņtehnikas modeļu attīstības tendencē.Virspusēji salīdzinot rezultāta panākšanu ar dažādu tehnaloģisko risnājumu un tātad izmaksu palīdzību. Salīdzinājumam izvēlamies mūsdienu moderno ieroču tirgiem mikroskopisku 15 milj $, bāzes ķieģeli. Finansu izlietojums iepretim rezultātam. Sadursmes efektivitāti noteic apvidus un tehnisko līdzekļu radītais informatīvais lauks. Ieskats divos pretstatos. Lielbritānijas Bs  CRV-T kaujas izlūkošanas saimes nomaiņai izvērš FRES bruņtehniku. Jaunās AJAX kaujas-izlūkošanas platformas standarta svars 34t-38t. ,bet pilnais 43t. ! Pilnam svaram sasniedzot tanku T72B un T64BV svaru !


                                                    AJAX.        

 Tas ir  līdzvērtīgs, vai vairāk nekā  KKM saimei: Bredli M2A3 /Warrior / CV-9035/ Puma ! Jautājums , cik liela ir AJAX  tehniskā un finansu lietderība pretstatā  Warrior Mk2 modernizācijas programai ?Tehniski ,armija iegūst apkopē paralēlu šasiju, finansēs 3,5 Miljardu GBP izlietojumu ,bet bruņojumā un aizsardzībā līdzvērtīgu Warrior Mk2.

                                                 Warrior Mk2-40mm CT40
Skaidrojums, grāvis ,grava vai vienkārš ceļa tilts kļūst par manevra areāla ierobežotāju vai elemetārām lamatām.Saprotams ka manevram pieejmā apvidus lielums 34-43t un 8,7-10t.platformām vairākkārt atšķiras ! Jaunā koncepcijas platformas ir piemērotas kaujas ierindai ,bet ne skautu funkciju veikšanai ,flangu manevriem. Nelielas atšķirības ir vērojamas tehniskā aprīkojumā un bruņojuma efektivitātē. Abpusēji vienāda ir sakaru sitēma ,integrētība kaujas tīklā: spēja saņemt un pāraidīt iegūtos datus. Pieminēto tehnisko atšķirību nelielās priekšrocības realizēsies atklātā ,bet šķēršļotā apvidū saglabāsies pārsteiguma faktora klātbūtne. Atsevišķi ņemtas platformas vai kaujas grupas potencionāla realizāciju noteiks platformas ģenerētais vai tīklā saņemtais informatīvais lauks. Tātad 245 kaujas-izlūkošanas AJAX  varianta iegāds cena 10-12 milj.$ / par vienība.** Atkāpei ,pie 100 vienību  iegādes apjoma CV9035 vienības cena saniedz 3,65 milj.$ ! Kā redzam cenu atšķirība sasniedz 3x un skaita pārsvara radīts rezultāts ir paredzams ! Līdzīgi kā otro-roku FV107 ''Scimitar'' -0,6 milj.$  radītais pārsvars.  Neviena no platformām nau  PTRS''Spike'' nesēja ! Eiropas karadarbības apvidum šo raķešu  tehniskā pārsvara realizācijai ir nepieciešams informatīvais lauks !  Ko var sniegt mazcenas pentakopters.Vienkārša elektro pievades tauvā izvēršama-savēršama mazcenas ierīce*. Pentakopters no 30-50m augstuma pārskata ,atklāj ,ģeolokalizē un veic precīziem ieročiem nepieciešamo mērķilumināciju līdz 12-15km distancē!  Tātad, tehniskā uzrikte kura primāri atbilst Skautu funkcijām !


Varam diskutēt par kaujas platformu artilērijas kalibra 30 /35/40mm  raksturlielumu atšķirību. Redzam ka Warrior Mk 2 gadijumā tā tiek ātri novērsta bez nepieciešamības tērēt 3,5 Miljarus GBP. Nevienam no kaujas platformu ražotājam nesteidzoties veikt vienkāršu un lētu  uguns efektivitātes palielināšanu. Viens no tādiem variantiem ir hiperskaņas NATO standarta aviācijas lādiņu CRV-7 izmantošana bruņtehnikā satrieksanas uzdevumu veikšanai. Aviācijas 70mm nevadāmo lādiņu pielietošana satriekšanai 1500-3000m distancē. Kanādas ''Magellen'' kompānijas  CRV7* lādiņam atkarībā no izmantpotā dzinēja un kaujas daļas veida piemīt V= 700-1000-1350m/s nodrošinot plaknes balistiku lielā distancē.Izmantojot kinētisko triecien-šautru vai šautru ķekara pildijumu tiek satriekta jebkura bruņtehnika 360* apsviediena leņķi, ieskaitot tankus !Modernizācijas kodols, aviācijas 70mm - 6-7 lādiņu aviācijas konteinera izvēršana un nesēja tēmēšanas sistēmas pilveidošana.

                                         
                                          
70mm APKWS aplikācija.

 Modernizācijai ļaujot izmantot 2700-5000$ lētus-70mm CRV-7 /HIDRA lādiņa kaujas daļu versiju dažādo postošo iedarbi. Uzlabojot bruņas aizsargātu un apvidū izvērstu mērķu satriekšanu aiz stobra uguns efektīvitātes robežas. Ļauj apveltīt platformu ar CRV-7 modeļa precīzo lāzernovades-GPS/INS aplikācijas varianta izmantošanas iespēju.  Ar minimālu resursu palīdzību platforma iegūst netikai  būtisku ugunsspēju pieaugumu taisnās redzamības distancē ,bet izmantojot pentakoptera mērķnorādi-iluminēšanu arī raidijuma iespēju aiz redzamības robežām ! Jautājums, cik lielu peļņu gūst megaprojektu attīstītāji, iztrūkstot viņuprāt super efektīvo platformu iegādei un uzturēšana ciklam, pretstatā racionālam evalūcijas risinājumam ? Redzam ka miltārā jomā tehnaloģiskie megaprojekti kalpo valsts kases apgūšanai,peļņas gūšani ,bet ne miltāri racionāliem attīstības modeļiem.    

 lielveikala piedāvājuma izvēles fenomens*- katram lai saprastu eksperimenta būtību jaapmeklē toletes papīra nodaļa , cik  ilgā laikā notiks izvēle ,aiziet .sek, minūte, ......stop !Paradoks !

varianta cena 10-12 milj.$. **- partiju 589 vienības dalās ,245''Ajax''/ 254 PARS atšķiras tehniskais aprīkojums un cena !
mazcenas ierīce*- pentakoptera sitēmas gadijumā līdz 0,5 milj.$.

CRV-7* -kaujas daļas svars 4,5kg -765m/s (C15 motors) 1000m/s (C17) kaujas daļai ietverot KTŠ 2,1kg-1350-1400m/s.

CRV-7NG*-18.000-28.000 $ Kanādas/Norvēģijas kopprodukts : Lāzenovade+GPS/INS , iluminācija 2s pirms satriekšanas,+ pretradiookācijas variants ar pasīvo RF- novade uz emisijas objektu !
Precīzās munīcijas ietveršana arsenālā ļauj variēt satriecamo mērķu nomenkalatūru un  situācijas modeļus.

                                                 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana