Sekotāji

sestdiena, 2016. gada 9. aprīlis

Aviācija ,uz priekšu pagātnē-II.

 Mūsdienu zemas tehnaloģiju karadarbības ir saglabājusi Korejas un Vjietnamas kara laikam raksturīgo zenītieroču nomenkalatūru. Pagātnes komfliktā zenītartilērijai radot aviācijai samērā lielus %  zaudējumus.  Skaitliski lielākie pienākas uz propeleru vai rotoru saimi ,bet mazākie reaktīvām platformām. Ātruma un bruņojuma pielietošanas atšķirība nosaka zaudējumu apjomu kā arī panākto rezultātu. Reaktīvā aviācija  pateicoties ātrumam un zemam lidojuma profilam specializējās laukuma mērķu satriekšanā. Dominējot kravas relizācjai mērķa 1x pārlidojumā ar viduvēju iedarbes rezultātu. Zemā lidojuma profilam un ātrumam droši pasargājot lidaparātu no zenītartilērijas pretuguns. Armijas daļām nonākot tuvā saskarsmē ar pretinieku radās nepieciešamība pēc tiešās uguns atbalsta. Reaktīvās aviācijas ātruma un augstuma priekšrocības kļuva par šķērsli šadu uzdevumu veikšanai. Ātrums pasargā, bet samazina izšķirtspēju un laika sprīdi mērķapvidū. Spiežot izvēlēties lielāku augstumu vizuālai merķa atpazīšanai apvidū. Ātrums sarežģī pilotāžu, lidaparāta noturēšanu vizuālā kontakta distancē. Tiešās uguns atbalsta funkcijas izdalot lēnākām ,bet labāk piemērotām propeler piedziņas platformām. Galvenais trūkums, neliels ātrums kļust par ieguvumu. Priekšrocība, ļauj labāk vizuāli izdalīt un kontrolēt mērķi kaujaslaukā, ilgāk atrasties mērķapvidū. Vienkāršība ļauj izmantot armijas improvizētos lidlaukus, samazināt atsauksmes laiku. Nesamās kravas rādītājos paspēlējot reaktīvām platformām ,bet satriekšanas rezultāta precizitātē tālu tās apsteidzot. Tātad ,kravas apjoma atšķirību kompensē pielietojuma efektivitāte ! Izskaidrojot -% lielo zaudējumu ar laikaposmam raksturīgo ieroču nepilnību. Pielietotā taktika apvienojumā ar nepilnīgiem ieročiem radija labvēlīgus prieksnoteikumus 14,5/-23/-37mm zenītugunij. Piemēram, propelerpiedziņas nesējplatformas ātruma sarukums un nevadāmo 70/120mm lādiņu enerģētika nebija pietiekama drošai raidijumu distancei. Rezultātā, aviācijas platformai izejot no pielietošanas pikējuma atradās pretinieka zenītartilērijas efektīvās uguns sniedzamības zonā, tuvāk kā 2000m ,bet nelielais ātrums neļāva veikt ātru distances pārāvumu. Viens no tādiem Vjietnamas ēras kaujas ''pegaziem'' ir A-1 ''Skyreider''.  Šodien tehnaloģiski zemu konfliktu kaujas vide vairumā raksturlielumu  atkārto Korejas un Vjietnamas kara specifiku. Reaktīvā aviācija ir ieņemusi dominējošo lomu kaujas aviācijas parkā. Iepriekš minētās tehniskās problēmas ir novērstas pārejot no zemiem uz vidējo augstumu ešaloniem. Reaktīvai aviācijai saglabājot mazu ,bet tai nenovēršamu trūkumu ,klātbūtnes laika problēmu un veicamā uzdevuma izmaksu apjomu !  Minēto problēmu risināšana notiek jau sen un konfliktu dzīvotspēja liek meklēt tiem piemērotu platformu. Viena no tādām ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ugunsdzēsībā pielietotās AirTractor AT-802 platformas Utility variants.

                                                   AAE -AT802''Utility'' 2 vietīgais variants.

 Lidaparāta militārā 1 un 2 vietīgās versijas galvenie tehniskie lielumi ir iespaidīgi un samērojama ar reaktīvai saimei raksturīgiem. Lietderīgā krava 3630kg ,vadāmo precīzo un punktveida ieroču nomenkalatūra, 11 bruņojuma piekares punktu, 10h patruļ vai klātbūtnes laiks ! Platforma ietver ''1553'' standarta ieroču datnes ļaujot izvērst precīzo bruņojumu un mērķnorādes konteinerus. Mērķnorādes konteineriem un ieroču klāstam ļaujot lidaparātam atrasties aptuveni no 15km līdz 22km attālumā no interešu objekta.  Nestai optikai un 10h patruļlaikam apveltot lidaparātu ar nepārspējamu mērķa ''izsēdēšanas'' iespēju ! Nodrošina mērķobjekta satriekšanu ar minimālu blakņu klātbūtni , piemērots konvoju eskortam, nodrošina informatīvo un uguns atbalstu. AT-802U lidaparāta lietderības koficents ir vairākkārt augstāks par Mi-17/-35 helikopteru reidgrupu taktiku.  Izmantotai optikai un ieroču listei ļaujot AT-802U atrasties ārpus artilērijas un pat modernāko 6 km IZRS modeļu uguns apdraudējuma zonas. Izlūkošanas,atklāšanas ,novērošanas un satriekšanas procesam patērējot ievērojami mazāk līdzekļu nekā helikopteru vai reaktīvo platformu analogi. Optimizājot kaujas funkcionālo shēmu, samazinot kaujas-meklēšanas- glābšanas grupas apjomu. ASV  aviācijas tehnikas ražotājam veiksmīgi atrodot lauksaimniecības tehnikai jaunu alternatīvā pielietojuma nišu ! Jautājums ,vai to nevarēja apgūt kāda cita ,līdzīga kompānija ? Varēja ! Ja apzinātu problēmu ,klientu  ,izstrādātu projektu un piedāvātu to klientam finansēšanai ! Ieroču ražotāju vidū plaši izplatīta prakse platformu adaptējot klienta vēlmēm. Pretendents varēja būt Polijas ''PZL-Mielec''  kompānijas lauksaimniecības lidaparāta M-18/-24 ''Dromader Super'' analogs ! AT-802U lieku reizi apstiprina ka  tirgus tehniskā izpēte slēpj attīstības nišas , peļņu ! Kompānijas AirTractor tirgus panākumi ir  100% tehniskās analīzes departementa nopelns.


                                           .  
        

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana