Sekotāji

piektdiena, 2015. gada 30. janvāris

Pirmā palīdzība.

Karadarbības vidē  neatgriezeniska personālsastāva zudējuma lielumu nosaka pirmāspalīdzības funkcionālā kvalitāte. Par tās lielo nozīmi pārliecinās Ukrainas Bs. Praktiski pirmās  medicīniskās palīdzības iemaņas armijā iztrūkst vai neatbilst mūsdienu prasībām. Atklāto faktu novēršanai tiek nodibināta brīvprātīgo aktīvistu ierosināta ''Medsanbat''apmācības programa. Tās ietvaros par pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības* instruktoriem tiek pieaicināt ārvalstu Izrēlas,ASV ,Lielbritānijas  vieslektori instruktori praktiķi.
                                                   
Uzdevums apmācīt armijas mediķu-ierindnieku personālsastāvu PnMP algorimiem. Pastiprinātu uzmanību pievēršot iegūto iemaņu nostiprināšanu reālos treniņos. Autors, ņemot vērā treniņu specifiku rodas jautājumi. Cik bieži gadā notiek šāda raktura terniņi Latvijas Bs ? To etvaros būtu PnMP sniekšana kaujaslaukā ar sekojošu ievainoto nogādāšanu aizmugures hospitāli ,tas ir minimums 200km attālumā. Traniņu uzdevums pārbaudīt no A līdz Z sitēmas funkcionālo spēju .Tikai tā var atklāt trūkumus kuru esamība kaujas situācījā ir līdzvērtīga personāla bojāejai.
                                                                                             
Medicīnas peronāls + materjāli + caurlaides intensitātes maksimums /minimums /optimums -sadale - transports(tā veids) -gadalaiks  -laiks ceļā no kaujas rajona(laiks) - Rezultāts.
Medicīnas elemenets ir viens no dominējošiem armijā.  Tā kvalitātes uzturēšana Bs ir panākama izveidojot pastāvīgi funkcionējošu dažādu līmeņu mācību ķēdi. To kulminācijai janotiek gada ģenerāl mācību ietvaros.
                                    Pretinieka Bs spices vienību apmācības elementi.

 Liela nozīme šādās mācībās iegūs brīvprātīgo korpus- ZS izpalīgu dienasts. Tā kodolu veido cilvēki : sievietes, vīrieši kuriem ir medicīniskās priekšzināšanas vai nau ,galvenais ir cilvēku bāze kuri ir gatavi ņemt dalību valsta aizsardzības sistēmā. Kari tiek vinēti un zaudēti aizmugurē !                                                                          
                                                       

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana