Sekotāji

svētdiena, 2015. gada 25. janvāris

Vai Latvijas Bs vajag uzlabojumus ?

 Ukrainas notikumi un notiekošās karadarbības specifika ierosina paskatīties uz Latvijas Bs organizātorisko struktūru. Šoreiz runa ir par Speciālās nozīmes vienību nepieciešamību Latvijas BS .  Īss ieskats Latvijas Bs speciālizēto vienību vēsturē.  Par Latvijas pirmo specializēto spēku aizmetni kļūst izlūk-desanta bataljons. Vienība savu augstāko personāla apmācības līmeni sasniedz pulkvežleitinanta Igora Rajeva laikā. Tās pastāvēšanas laikaposmu raksturo militārais atslābums Eiropā. NATO aizsardzības doktrīna atrodās pārmaiņu etapā meklējot jaunu apdraudējuma definējumu. Par jaunās drošibas doktrīnas  pamatakmeni kļūst aiz NATO tradicionālā atbildības robežām paredzētas miera uzturēšanas misijas. Latvijas Bs attīstība tika traktēta caur juno NATO drošibas ''ceļa karti''. Vispārējā valdošā nostāja Bs aprobežojas ar mazskaitlīgu aizjūras uzdevumiem piemērotu kontingentu. Par attīstības vīzijas pirmo upurjēru kļuva izlūkdesanta bataljons. Turpmākā bataljona specializācija, miera uzturēšana. Zināšanās un iemaņās jaunā vienība attāli stāvot no skautu/reindžeru kadru specifikas. Izmaiņas kuras notika Eiropā laika posmā no 2008 gadam līdz 2014 gadam liek pārvērtēt Bs uzbūves truktūru. Tas īpaši attiecas uz seismiskās līnijas* valstīm : Lietuvu ,Latviju, Igauniju. Atkāpe, atklātas agresijas vai ''ēnu kara'' krīzes gadijumā svarīga ir juridiskā atruna par NATO 5.panta realizāciju : ja tam piekrīt visas valstis ! Citiem vārdiem pat neskatoties uz ārvalsts agresiju, juridiskā procedūra ar neskaidru iznākumu prasīs laiku. Varam definēt to kā ''cerību perjodu'' kura laikā pretestība agresoram notiks ar valstij pieejamo militāro resuru apjomiem.Autors, karadarbība Ukrainā norāda ka līdztekus klasiskām armijas vienībām nepieciešams izveidot  skautu/reidžeru vienības. Ņemot vērā ka šadu vienību pamatuzdevums būtu valsts teritorijas aizsardzība to treniņu bāzes kurss aprobežots ar reģionam specifisko apvidu.


  Reģionāla  specializācija un aizsardzības doktrīna paredz specifisku uzdevumu veikšanu aiz spēku uguns saskarsmes līnijas. Uzdevumi kuri piekrīt skautu/reindžeru vienībai: degvielas komunikāciju, KVC, ZRS ,helikopteru atbalsta punktu atklāšana un iznīcināšana. Atsevišku pretinieka bruņtehnikas vienību iznīcināšana. Viens no svarīgiem uzdevumiem būtu pretinieka degvielas apgādes komunikāciju iznīcināšana.

                                          Ātri izvēršami degvielas apgādes cauruļvadi.

Veikt artilērijas un aviācijas ugunskoriģētāju pienākumus. Personālsatāva karēvjiem veidojot jaunformētu reidvienību kodolu. Piemēram , lai veicinātu sabiedroto aviācijas efektivitāti nepieciešams iznīcināt tāldarbības ZRS. Kā redzam no Ukrainas piemēra Krievijas ZRS atrašanās valsts pierobežā bloķē Ukrainas Gs darbību virs ATO zonas. Agresijas gadijumā Baltijas valstu apvidus specifika ir piemērota reidgrupu funkcionēšanai. Personālatlases principi koncentrētos uz atbilstošas psihaloģijas un patriotiski motivētu karēvjiem. To selekcija ir veicama vienīgi no ZS vidus. Karēvja fiziskiem rādītājiem aprobežojoties ar statistiski vidējiem. Taktiku veidojot uz kokonu tīkla pamatiem.Šajā gadijumā  kokons ir domāts kā sintētisks moduļveida konteiners slēptai pazemes izvēršanai. Tā tilpums un aprīkojums ir variējams. Tas ietver nepieciešamos resursus ilglaicīgai uzdevuma veikšanai. Kokona apjoms var variāties no individuāla lidz 4-5 karēvju lielai grupai, Pēc loģikas, kokonu tīkla izveidei būtu janotiek aptuveni no 10km līdz 100 km platā joslā no varbūtējā agresora robežlīnijas. Izvēršanas principi var būt dažādi. To preventīvā izvēršanas darbu veikšana norit individuālā kārtā ,izmantojot konkrētas kaujas grupas personas vai personālu. Priekšrocības ko sniedz moduļveida-kokoni ir karēvja funkcionālā ilgspēja ienaidnieka kontrolētā teritorijā. Princips mednieks slēpnī. Slēpta klātbūtne ar pārsteiguma faktora izmantošanu ir galvenie speciālo uzdevumu vienību elementi.

skautu/reindžeru*- vienības lielums var sasniegt 600-700 karēvjus. Vienības ieroču liste ir atbilstoša veicamiem uzdevumiem. Funkcionāli veidojot mazapjoma 4-6 karēvju reid grupas.
 
                                                     

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana