Sekotāji

piektdiena, 2015. gada 23. janvāris

Ukrainas-Krievijas divcīņa.

Karadarbība Ukrainas austrumos pakāpeniski uzrāda jaunu tehnisku elementu klātesamību. Norādot uz vāji maskētu ārvalsts spēku klātbūtni. Video ilustrācijā ir redzama taktisko algoritmu paraugs : airoizlūkošana- prettanku mednieku grupa -artilērija.

                                                     
Austrumukrainas apvidu klāj vāja veģetācija radot labvēlīgus priekšnoteikumus airoizlūkošanai. Nedaudzās maģistrāles apvienojumā ar labi pārskatāmu apvidu apgrūtina manevra slēpšanu.Ukrainas Bs lielākā nepilnība ir REC* aprīkojuma trūkums daļās. Lai realizētu veiksmīgu uzbrukuma operāciju  Ukrainai nepieciešams atjaunot bruņtehnikas apjomus, izvērst daļās REC sistēmas. To uzdevums bloķēt pretinieka BPLA izlūkošanas darbību un daļēji karalauka UĪV sakaru kanālus. Cīņa ar pretinieka artilēriju taps iespējama līdz ar jauno kontrbatarejas RLS ienākšanu armijas apritē. Neskatoties uz šādiem uzlabojumiem pastāv rinda trūkumu kuru novēršana Ukrainas Bs ir realizējama 3-4 gadu termiņā. Tas ir laiks kura nau Ukrainai ! Turpmākās varbūtējās militārās aktivitātes apskatot no pastāvošā tehniskā arsenāla sniegtām iespējām. 2015 gada pavasara-vasaras panākumus kaujaslaukā pirmkārt noteiks spēku vadības kvalitāte, pieejamie resursi, panāktie tehniskie uzlabojumi un pielietojuma taktiskais risinājums. Varam apgalvot ka 2015 gada ''pavasara-vasaras'' perjods būs Ukrainas Bs augstākās militārās vadības kompetences tests.  Ukrainas AM tālākās pastāvēšanas :''būt vai nebūt''.  Panākumus ATO zonā noteiks miltārās vadības spēja precīzi nodefinēt sasniedzamos mērķus. Atbilstoši tiem izdalot nepieciešamo spēku apjomu un izvēloties atbilstošu taktisko realizācijas formu. Līdzšinējā kauju  pieredze apliecina ka abas puses atklātā apvidū izmantoja ''skrējiena''- manevrēšanu. Nevienai no tām necenšoties noturēt vienu vai otru panākumu. Likumsakarīgi ka ''skrējiena -manevra'' rezultātā vairākas apdzīvotas vietas un rajoni viegli mainija pakļautību. Iemesli bija Nacionālās Gvardes daļu neatbilstošais tehniskais aprīkojums. To pamatu veiodoja jauktas markas autoparks ar atsevišķu bruņelementu klātbūtni. Secīgi, pretiniekam atklājot apvidū manevrā inertu militāru daļu to pakļāva artilērijas ugunij izraisot  apjomīgus dzīvāspēka un tehnikas zaudējumus. Sākotnējo pretinieka artilērijas uguns efektivitāti nodrošina pārākums artilērijas koriģētāju kvalitātē, radiotehniskajā izlūkošanā ,bet galvenais airoizlūkošanas elementā.

                                       Krievijas Bs D-30/122mm atbalsta zalves, Minūtes ....

Pretinieka artilērijas efektivitātātes neitralizēšana ir kontrbaterijas RLS uzdevums. Veiksmīgas uzbrukuma operācijas realizācijai nepieciešama spēku maskēšana. Tādas fukcijas veic REC kompleksi kuru mērķuzdevums bloķēt airoizlūkošanas videostraumējuma un vadības datu kanālus.Turpmāk redzam ka Ukrainas Bs labi saprot sedzejmiglas izmantošanas nozīmi. Pretinieka vienības  maģistrāļu un apvidus bloķēšanai plaši izmanto PTRS*.

                                           Teroristi un ārvalsts ''meža zosis'' pielieto -PTRS.
    
  Izmantojamo tanku un PTRS modeļu nepilnība- termovīzijas kanālu trūkums. Precīzāk ,zaudē satriekšanas spēju naktī un pretinieka acij redzamā, optiskā diapozonā veikto pretpasakāmu apstākļos. Radot labvēlīgus priekšnoteikumus Ukrainas Bs atbilstošas uzbrukuma taktikas izstrādei.


Viens no organizātoriskiem modeļiem varētu ietvert sekojošu struktūru. Lai minimizētu zaudējumus no pretinieka artilērijas laukuma uguns bruņtehnikas trieciengrupas nepārsniedz 1-2 rotu lielumu.
Pēc sastāva veido jaukta veida tanku-kkm struktūru ar oblgātu sapiertehnikas, inženiertehnikas klātbūtni. Nospraustā mērķa sasniegšanai un pretinieka pretestības bloķēšanai pielietojot sedzējmiglas aizkaru. Pastāvošā pieredze, pretinieks izvairās nonākt uguns tuvcīņā. Iemesli , tā ierobežotie resursi  un vājais organizātoriskais līmenis. Panākumi apvidū tika izcīnīti pateicoties artilērijai iepretim Ukrainas formējumu komplektācijas un vadības vājumam. Tam iztrūka tuvcīņas uguns dueles. Ilustratīvi ,pretinieka mazspēju demonstrē Doņeckas lidostā noritošā pozicionālā sadursme. Pēc mērķa sasniegšanas inženiertehnikai nekavējoties veidojot fortifikācijas būves tehnikai un personālam. Ar šādu pasākumu kopumu tiek neitralizēta pretinieka artilērijas atbildes uguns efektivitāte. Vienlaicīgi te izgaismojas armijas ķēdes darbības efektivitāte. Armijas daļām veicot uzbrukumu un sasniedzot nospraustos mērķus tiek radīti labvēlīgi priekšnoteikumi kontrbaterejas cīņai. Kaujas loģika, pretinieks zaudējumu kompensācijai noteikti veiks artilērijas raidijumus kurus gaida kotrarbaterijas RLS ! Neskaidrs jautājums ir jaudīgāku kontrbaterejas RLS klātbutne Ukrainas BS. Jautājumus rada arī Ukrainas Bs artilērijas sadaļa. Lielai daļai 152/122mm mobilo haubiču stobra un motoru resuram nepieciešama nomaiņa tas prasa laiku un resursus. Neskaidrs ir artilērijas batereju uguns vadības sistēmas automatizācija līmenis. ASV piegādātie kontrmīnmetēju RLS ir netieši norāda ka armijai iztrūkst vienota artilērijas uguns automatizētā vadības sistēma.


 Ukrainas militārai pavēlniecībai izstrādājot apjomīgu  uzbrukuma plānu ATO zonā karadarbība vainagotos ar panākumiem. Iemesli ir sekojoši ,psihaloģiski Ukraina ir Uzvarējusi Krieviju !  Ieilgusī karadarbība austrumukrainā pierāda ka Krievijas ''novorussija'' plāns ir  militāri iebuksējis.. Vienkārši, Krievija nau visu varena ! Karadarbība austrumukrainā Krievijai ir radijusi un turpina gādāt kolosālus ekonomiskus un politiskus zaudējumus. Finansu grūtībām izraisot atalgojuma kritumu.  Secīgi apsīkstot ''atbrīvotāju'' cilvēkresursu bāzei.Par finansu jomas indikātoru var kalpot ziemeļkaukāza kaujinieku pazušana no austrumukrainas -ATO zonas. Gaidāms ka Krievija karadarbības turpināšanai būs spiesta iesaistīt OMD karēvjus. Tālākā notikumu gaita ir prognozējama. Ukraina taktiskā kaujaslauka līmēnī iegūst svarīgu Ideoloģisko uzvaru ! Psihaloģiskai karadarbībai izraisot apjomīgu Krievijas jaunkarēvju dezertēšanu.To apjomus var audzēt labi plānota un realizēta Ukrainas uzbrukuma operācija. Dezertēšanas un  panikas izraisīšana pretinieka rindās labvēlīgi veicina nosprausto mērķu saniegšanu ATO zonā. Karēvju trūkums un sakāve taktiskajā līmenī nostādītu Krieviju bezizejas priekšā, atklāta intervence Ukrainā vai ''novorossija'' plāna bezierunu kapitulācija. Šodien, vairāk kā 5000+ Krievijas Bs ''meža zosu'' zaudējumus veido grūti identificējama un sabiedrībai vienaldzīga algotņu liste. Lietu kārtība Krievijas ''sabiedrībā'' mainīsies līdz ar OMD karēvju raidīšanu kaujā. Tam par apliecinājumu var kalpot Krievijas Bs elites daļu salīdzinoši nelielie* zaudējumi ATO zonā un tai sekojošā rezionanse sabiedrībā. Jau tagad vairākās armijas daļas satopas ar komplektācijas problēmām. OMD karēvju institūta aktivizēšanai ir objektivi ekonomiskie apstākļi. Krievijai raidot kaujā OMD karējus satapsies ar to motivācijas problēmu ,dēļ ko man mirt Ukrainā ? Tieši pretēji ir Ukrainas karēvju motivācija, Tēvzeme un viss ! Nobeigumā pārfrāzējot teikumu no filmas: kur slēpjas Spēks ? Taisnībā draugs, taisnībā draugs, bet taisnība ir Ukrainas pusē !

REC*-RadioElektroniskā Cīņa.

PTRS*-PretTanku Raķešu Sistēma.
ATO-Anti Teroristiskā Operācija.
OMD-Obligātais Militārais Dienasts.
salīdzinoši nelielie*-pleskavas Gdd.- atsevišķi ņemts bataljons lokālā kaujā zaudē* virāk kā 100 karēvjus bet ievainoto karēvju skaits pārsniedz 200. Precīzāk, bataljona kaujas grupa zaudē no 45 līdz 52 % personālsastāva. zaudē* -tiek ietverti arī bezvēsts pazudušie.
                                                                                                         

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana