Sekotāji

pirmdiena, 2015. gada 26. janvāris

Robotizēta sistēma.

 Militārā un civilā tehnikā novērojas vadības procesu automatizācijas. Virszemes tehniksa iepretim aviācijai daudz komplicētākā vidē. Statiski un kustīgi objekti , pārvietošanās virsmas klājums utt. tas viss padara militārās tehnikas robotizācijas procesu par attālu nākotni. Lai šos vides apstākļus pārvarētu bez sensoriem ir nepieciešamams mākslīgais intelekts. pēdejai ir saprotams tieša nevis pārnestā nozīmē. Mūsdienu programatūras loģisko elementu moduļi tiek dēvēti par itelektuāliem-mākslīgā intelekta paraugiem utt. Šodien un nākamo 20 gadu laikā netiks radīts mākslīgais intelekts kurš pēc savas veiktspējas atbilstu 5-7 gadus veca bērna intelektam. Ilustrācijas pieminēšana ir saitita ar kaujas mašīnu apvidus autonomiju. Intelekts spējas veikt apvidus ''riska nalīzi'' un atbilstoši tam patstāvīgi pieņemt lēmumus par varbūtējo maršrutu. Turklāt kaujas mašina ir paredzēta netikai kustībai apvidū, bet arī  cīņai ar pretinieku. Tādēļ bezpilotu ,robotizētas bruņtehnikas paraugi atkārtos bezpilota distancionāli pārvaldāmo lidaparatu attīstības taku.
  

To nonākšana armijas ierindā pildīs industrijas stimulēšanas lomu, bet ne ieroča. Tehnaloģiskais slieksnis ļauj bezpilota bruņmašinai veikt skauta uzdevumus-pārvietojama sensoru platformu. Intelekta ierobežotība nosaka ka katra bezpilota bruņtehnikas kopa* piesaista minimums vienu ieroča operātoru. Ja pieņemam ka 1 kaujas mašīnai tiek piesaistītas no 2 līdz 3 bezpilota tad tas nozīmē ka to pārvaldes algoritmam piemīt cirkulējoš apļa princips. Mašina iepriekš* pārzinātā apvidū patstāvīgi veic sķēršļu apiešanu bet satopot ''intelektuāli neatrisinamu'' problēmu tā vēršas pēc padoma pie operātora .
                                                    BITES UN MODERNIE ALGORITMI.

 Tāda shēma ļauj operātoram ''vienlaicīgi pārvaldīt'' divas līdz trīs bezpilota buņtehnikas vienības. Radiosakari un signāl navigācija ir divas problēmas kuras nosaka bruņtehnikas īso atsaiti ar operātora bruņtehniku. Kaujaslaukā pastāv mērķa atklāšanas ,identificēšanas ''savs-svešs'', uguns atklāšanas autorizēšanas problēma. Turklāt šādu brīnumu cena nekādīgi nau salīdzināma ar RPTGm* munīcijas izmaksām. Šie sīkie šķēršļi diktē militārtehnikas evalūcijas ceļu ,lidot ir vieglāk un efektīvāk nekā rāpot ! Priekšroka tiek saglabāta aiz lidaparātiem.                                                

kopa*-2-3 vienības.
iepriekš*- nau purvains ,smiltis utt-riska zonas.
RPTGm*-Reaktīvais PretTanku Granātmetējs.
                                                 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana