Sekotāji

trešdiena, 2015. gada 28. janvāris

Shēma.

 Katra karadarbība izvirza organizātoriska rakstura prasības.Modernā ēnu karadarbībā izplatīts  funkcionālais modelis ir atbilstošu spēku sagatavošanas modeli-shēmu. Tā ietver minimums trīs pamata elementus finansu, ideoloģisko un praktisko. Pamatvilcienos atkārtojot islama ''svētākara'' organizātorisko shēmu. Finansiālo sadaļu nodrošina privātpersonu ,kompāniju ziedojumi ''pareizai idejai'' -interešu klubiem.  Finansu ziedojumu galamērķa izlietojums ir necaurskatāms ,bet nekonfliktē ar  interešu valsts juridiku. Shēmas funkcionēšana ir valsts atbalstīta jo kalpo valsts ietekmes paplašināsanai.  Piemēros jamin Saud Arābija un Pakistāna. Izmantojot islama kultūras centrus notiek  segmentēta personu ideoloģiskā sagatavošana. Interesantam saniedzot noteiktu slieksni ,apmācība pāriet pie praktisko iemaņu apgūšanas. Lai izvairītos no liekas rezidenta valsts kompetento iestāžu uzmanības persona dodas tūrisma ceļojumā, viesmācībā ,biznesa darijumā uz x-valsti kurā funkcionē praktisko iemaņu centri. Apgūstot kaujinieka bāzes zinību ''īso kursu'' persona atgriežas mītnes valstī. Tālākais , x-stundas gaidīšana ,aktivizēšanās formējot  kaujas vienību saņemto uzdevumu izpildei. Šai sakarā interesi izraisa BBC News, Krievu dienasts-radītais sižets.


Shēma, pretimnākošu apstākļu radīšana ārvalsts pilsoņu dienastam valsts Bs nodrošinot to anonimitāti. Atkārtojot Francijas ārvalsts leģionā pieņemto praksi tikai ar Krievijas specifiku. Lasīt-slepenību ,identitātes maiņu dienasta laikā. Interešu klubiem kalpojot par aizsegu kaujinieku sagatavošanas struktūrai. Apmācības izgājušie atgriežas mītnes zemē jau citā kvalitātē !

                                                   
Mītnes zemes drošibas dienastiem iztrūkstot ID informācija par personu ! Personas ekspress ID- atpazīšanai nepieciešami portatīvi biometriskie skaneri. Ilustrācijai, turpmāk jaunkarēvja klasifikācijas paugstināšanai vērtīgs tālmācības avots.

                                                 
Aceramies ka zobenam ir divi asmeņi tāpat kā enerģijai + un - viss atkarīgs no personas.                                                      
                                                   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana